Techno Cloth

TECHNO CLOTH

Doprava zdarma nad 50€/$

TECHNO CLOTH

Doprava zdarma nad 50€/$

TECHNO CLOTH

Obchodní podmínky

Kdo jsme:

Techno Cloth (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) provozuje webové stránky Techno Cloth (dále jen „Služba“).

Váš přístup k Službě a jejímu využívání podléhá vašemu souhlasu a dodržování těchto Podmínek. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří mají přístup k Službě nebo ji využívají.

Přístupem k Službě nebo jejím využíváním souhlasíte s vázaností těmito Podmínkami. Nesouhlasíte-li s jakoukoliv částí podmínek, pak nemáte přístup k Službě.

Vlastnická práva:

Služba a její původní obsah, funkce a funkcionality jsou a zůstanou exkluzivním majetkem Techno Cloth a jeho licenciantů.

Návrhy oděvů jsou vytvořeny a vlastněny společností Techno Cloth a jsou chráněny příslušným zákonem. 

Sběr dat:

Poskytnutá data (jméno, e-mail nebo jakékoli další údaje vyžadované na registrační stránce, při dokončování objednávky nebo na kontaktních formulářích) mohou být použita pouze námi k zasílání aktualizací ohledně našich webových stránek, produktů a/nebo služeb. 

Odkazy na jiné webové stránky:

Naše Služba může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo služby, které nejsou vlastněny nebo ovládány společností Techno Cloth.

Společnost Techno Cloth nemá kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani postupy jakýchkoli webových stránek třetích stran. Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost Techno Cloth nebude nesena zodpovědností, přímo či nepřímo, za žádné škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené v souvislosti s užíváním nebo závislostí na obsahu, zbožích nebo službách dostupných na nebo prostřednictvím těchto webových stránek nebo služeb.

Důrazně vás žádáme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů webových stránek třetích stran nebo služeb, které navštívíte.

Ukončení:

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší Službě bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti z jakéhokoli důvodu, včetně porušení těchto Podmínek.

Všechna ustanovení těchto Podmínek, která by měla podle své povahy přežít ukončení, budou nadále platit i po ukončení, včetně, ale nejen, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruk, záruky proti žalobám a omezení odpovědnosti.

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit váš účet bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti z jakéhokoli důvodu, včetně porušení těchto Podmínek.

Po ukončení vaše právo na využívání Služby okamžitě zanikne. Pokud si přejete svůj účet ukončit, stačí přestat používat Službu.

Všechna ustanovení těchto Podmínek, která by měla podle své povahy přežít ukončení, budou nadále platit i po ukončení, včetně, ale nejen, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruk, záruky proti žalobám a omezení odpovědnosti.

Odmítnutí odpovědnosti:

Váš využívání Služby je pouze na vaše vlastní riziko. Služba je poskytována na základě „TAK, JAK JE“ a „TAK, JAK JE DOSTUPNÁ“, aniž by byly poskytovány jakékoli záruky, ať už vyjádřené či implicitní, včetně, ale nejen, implicitních záruk způsobilosti prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nezasahování do práv třetích stran nebo průběhu plnění.

Řízení práva:

Tyto Podmínky budou řízeny a vykládány v souladu s právem naší země, aniž by byly brány v úvahu její konfliktní ustanovení.

Naše nedodržení jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek nebude považováno za zřeknutí se těchto práv. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek prokáže soud jako neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti. Tyto Podmínky představují celou dohodu mezi námi týkající se naší Služby a nahrazují všechny předchozí dohody, které jsme mohli mít týkající se Služby.

Změny:

Vyhrazujeme si právo upravit nebo nahradit tyto Podmínky kdykoli podle vlastního uvážení. Pokud dojde ke zásadní změně, pokusíme se poskytnout alespoň 30denní upozornění před zavedením nových podmínek. Co představuje zásadní změnu, bude určeno naším vlastním uvážením.

Pokračováním ve využívání naší Služby poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte s vázaností revidovanými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, přestaňte používat Službu.

Stránka s výrobky:

Zákazník je zodpovědný za případné clo a poplatky za celní řízení spojené s touto objednávkou.

Naše produkty jsou vyráběny na vyžádání a po zpracování objednávky není možné ji vrátit, pokud dodané výrobky nemají důkazy o poškození.

Zákazník souhlasí s tím, že po zakoupení obdrží e-maily umožňující vyjádření spokojenosti s obdrženým produktem/produkty.

Ve vzácných případech je možné, že produkt, který jste objednali, není k dispozici, a mohli bychom být nuceni najít alternativu s podobnými nebo odlišnými vlastnostmi. V takových případech vás budeme kontaktovat, abychom vám představili různé možnosti, včetně možnosti vrácení peněz. Pokud neobdržíme odpověď do 7 dnů od naší komunikace, přistoupíme k výrobě objednaného produktu s vlastnostmi, které se co nejvíce podobají původně požadovanému výrobku.

Kontaktujte nás:

Pokud máte nějaké dotazy k těmto Obchodním podmínkám, kontaktujte nás.